Αγροτικό: Λεπτομέρειες για το νέο πρωτάθλημα της ΠΟΑΣΠ!

Από: Γιώργος Γεωργίου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ   ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Δ.Σ. της ΠΟΑΣΠ κοινοποιεί τις αποφάσεις που πάρθηκαν στην Ετήσια Τακτική Γενική και Καταστατική Συνέλευση της Ομοσπονδίας η οποία  πραγματοποιήθηκε τη Τρίτη 18 Ιουλίου 2023 και ώρα 7.00μμ στο ξενοδοχείο Theo Sunset Bay Holiday Village στη Κισσόνεργα.

 1. Τρόπος διεξαγωγής Πρωταθλημάτων

Αναφορικά με το τρόπο διεξαγωγής των Πρωταθλημάτων έχουν αποφασιστεί τα ακόλουθα, νοουμένου ότι οι δηλώσεις συμμετοχής στα πρωταθλήματα υπερβαίνουν τις 14 για κάθε ποδοσφαιρική περίοδο:

 • Ποδοσφαιρική περίοδος 2023/2024

Το πρωτάθλημα 2023/2024 να διεξαχθεί σε δύο φάσεις με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που έγινε και κατά τη περίοδο 2022/2023.

Οι ομάδες θα χωριστούν κατόπιν κλήρωσης σε 2 ομίλους και θα διαγωνισθούν σε πρωτάθλημα 2 γύρων. Οι τρεις πρώτες της βαθμολογίας του κάθε ομίλου θα αποτελέσουν τον  Όμιλο Premier σε πρωτάθλημα 2 γύρων και οι υπόλοιπες ομάδες θα αποτελέσουν τον Όμιλο Standard σε πρωτάθλημα 1 γύρου.

 • Ποδοσφαιρική περίοδος 2024/2025

Το πρωτάθλημα 2023/2024 να διεξαχθεί σε δύο κατηγορίες. Την Α΄ κατηγορία να αποτελέσουν οι 6  Ομάδες του Ομίλου Premier 2023/2024 και οι 2 πρώτες ομάδες στη βαθμολογία του Ομίλου Standard 2023/2024. Οι υπόλοιπες ομάδες θα αποτελέσουν τη Β΄ Κατηγορία. Οι έδρες των ομάδων της Α΄ Κατηγορίας θα διέπονται από ειδικούς κανονισμούς

Για το σύστημα διεξαγωγής των Πρωταθλημάτων Α΄ και Β΄ κατηγορίας  θα αποφασίζεται στη Γενική Συνέλευση η οποία θα προηγείται της κλήρωσης.

 1. Αντιμισθία Διαιτητών και Παρατηρητών

Αποφασίστηκε η αύξηση στην αντιμισθία των διαιτητών για το κάθε αγώνα ως ακολούθως:

 • Διαιτητής : εβδομήντα (70) Ευρώ.
 • Βοηθός Διαιτητής : πενήντα (50) Ευρώ.
 • Παρατηρητής : Τριάντα (30) Ευρώ.
 • Οδοιπορικά σε κάθε αγώνα σύμφωνα με τον ισχύοντα πίνακα οδοιπορικών της ΚΟΠ.
 1. Διόρθωση άρθρων Καταστατικού – Διοίκηση Ομοσπονδίας

Εγκρίθηκαν οι αλλαγές οι οποίες κατατέθηκαν και αφορούν :

 • Διόρθωση Άρθρων καταστατικού τα οποία αρίθμηση και λεκτικό που αναφέρεται σε Δικαστική Επιτροπή ενώ έπρεπε να είναι Αθλητικός Δικαστής.
 • Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας να αποτελείται από 1 εκπρόσωπο κάθε σωματείου που συμμετέχει στο εκάστοτε Πρωτάθλημα επιπλέον του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα οι οποίοι θα εκλέγονται σε απευθείας εκλογή από τα σωματεία κάθε 2 χρόνια.
 • Με βάση τις πιο πάνω αποφάσεις να γίνει τροποποίηση των άρθρων και να παρουσιαστούν σε Έκτακτη Συνέλευση για επικύρωση.
 1. Κλήρωση Πρωταθλήματος

Η κλήρωση του Πρωταθλήματος 2023/2024 να γίνει τη Τετάρτη 2 Αυγούστου 2023 και ώρα 7.00μ.μ.