Ο εθνικός κατώτατος μισθός αλλάζει τα δεδομένα και στο ποδόσφαιρο

Από: Γιώργος Γεωργίου

Εν όψει της εφαρμογής, από την 1η Ιανουαρίου 2023, του διατάγματος για τον κατώτατο μισθό, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών προέβη τις τελευταίες μέρες σε σχετική ενημέρωση-υπενθύμιση των μελών του. Συγκεκριμένα, οι ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες κατά την υπογραφή των συμβολαίων εργοδότησης καλούνται να βεβαιώνονται ότι η αναγραφόμενη αμοιβή τους δεν θα είναι χαμηλότερη από τα ποσά που καθορίζονται στο διάταγμα.

Ως γνωστόν, την 1η Ιανουαρίου 2023 τίθεται σε εφαρμογή το περί Κατώτατου Ορίου Μισθών Διάταγμα του 2022. Σύμφωνα με το διάταγμα, από την 1η Ιανουαρίου του νέου έτους ο κατώτατος μισθός καθορίζεται στα €885 ακαθάριστα μηνιαίως για τους πρώτους έξι μήνες απασχόλησης και στα €940 ακαθάριστα μηνιαίως για τους επόμενους μήνες απασχόλησης. Συνεπώς, για ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες οι οποίοι την 1η Ιανουαρίου του 2023 δεν θα έχουν ακόμα συμπληρώσει έξι μήνες συνεχούς απασχόλησης στο ίδιο σωματείο, θα επιτρέπεται στο σωματείο να τους αμείβει με €885 ακαθάριστα μηνιαίως, μέχρι τη συμπλήρωση αυτών των έξι μηνών. Μετά τη συμπλήρωση των έξι μηνών, όμως, ο κατώτατος επιτρεπόμενος μισθός θα είναι το ποσό των €940 ακαθάριστα μηνιαίως.

Αν για παράδειγμα ένας ποδοσφαιριστής ξεκίνησε στο σωματείο του το καλοκαίρι του 2022 και η πρώτη του πληρωμή ήταν τον Αύγουστο του 2022, αυτό σημαίνει ότι ο 6ος μήνας απασχόλησης του συμπληρώνεται στο τέλος Ιανουαρίου 2023. Για τον Ιανουάριο 2023 ο μισθός του θα ανέρχεται τουλάχιστον στα €885 ακαθάριστα ενώ από τον Φεβρουάριο και μετά το σωματείο θα υποχρεούται να του καταβάλλει τουλάχιστον €940 ακαθάριστα μηνιαίως. Με λίγα λόγια το διάταγμα έχει πλήρη ισχύ και εφαρμόζεται σε όλα τα επαγγελματικά συμβόλαια που θα είναι σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2023, ανεξαρτήτως αν αυτά υπογράφτηκαν πριν την 1η Ιανουαρίου 2023.

Επιστολή προς την ΚΟΠ

Αναντίλεκτα, ο εθνικός κατώτατος μισθός αφορά άμεσα την ΚΟΠ και γι’ αυτό ο ΠΑ.Σ.Π. απέστειλε χθες σχετική επιστολή προς τη διοργανώτρια αρχή ποδοσφαίρου. Συγκεκριμένα, θέσαμε υπόψη της ΚΟΠ την απόφασή της, η οποία κοινοποιήθηκε στα σωματεία στις 02/05/2022 με την εγκύκλιο υπ’ αρ. 0149 / 2021-2022, με την οποία καθοριζόταν κατώτατος μισθός για ποδοσφαιριστές στα €150 καθαρά μηνιαίως και για την οποία – υπενθυμίζουμε – ο ΠΑ.Σ.Π. διαφώνησε εντονότατα αφού ήταν ξεκάθαρα παράνομη και παντελώς αυθαίρετη. Επομένως, η εν λόγω απόφαση της ΚΟΠ θα καταστεί από την 1η Ιανουαρίου 2023 άνευ οποιασδήποτε ισχύος αφού θα παραβιάζει το διάταγμα. Επιπλέον, στην επιστολή αναφερθήκαμε στην ανάγκη όπως τα εν ισχύ συμβόλαια μεταξύ επαγγελματιών ποδοσφαιριστών και σωματείων τα οποία προνοούν για ακαθάριστο μισθό κατώτερο των €940 μηνιαίως, τροποποιηθούν αυτόματα, έτσι ώστε η αμοιβή των ποδοσφαιριστών να αυξάνεται στα τουλάχιστον €885 ακαθάριστα μηνιαίως, για τους πρώτους έξι μήνες της (ήδη τρέχουσας) απασχόλησης τους και στα τουλάχιστον €940 από τον 7ο μήνα και μετά. Εξυπακούεται, λοιπόν, ότι η ΚΟΠ, η οποία αποδέχεται την κατάθεση επαγγελματικών συμβολαίων μόνο αν αυτά ικανοποιούν τις προϋποθέσεις των κανονισμών της, θα υποχρεούται πλέον να εξετάζει τα αναφερόμενα ποσά στις συμφωνίες που υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη. Η ομοσπονδία επιβάλλεται να πράττει το αυτονόητο και να μην κάνει αποδεχτό κανένα συμβόλαιο που είναι αντίθετο με τις πρόνοιες του διατάγματος.