Ετήσια Τακτική – Καταστατική Συνέλευση του Ναυτικού Ομίλου Πάφου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Ομίλου Πάφου, καλεί τα μέλη του στην Ετήσια Τακτική – Καταστατική Συνέλευση που θα γίνει στις 27 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:30 στις εγκαταστάσεις του ομίλου στη Γεροσκήπου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη του ομίλου που έχουν τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι 23 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30. Όσον αφορά το νέο καταστατικό και τους εσωτερικους κανονισμούς του ομίλου, τα μέλη μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία ή με οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για να τους αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή.

Οι προτάσεις και/ή εισηγήσεις θα πρέπει να υποβληθούν γραπτώς στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι 13 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Απολογισμός του προέδρου του ομίλου 2. Οικονομικός απολογισμός από τον ταμία 3. Έγκριση απολογισμών από την Γενική Συνέλευση 4. Τροποποίηση του καταστατικού και εγκριση εσωτερικών κανονισμών 5. Εκσυχρονισμός του εμβλήματος του ομίλου 6. Θέματα που έχουν κατατεθεί γραπτώς μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο Ναυτικού Ομίλου Πάφου