Αγροτικό: Στις 7 Αυγούστου αρχίζει η μεταγραφική περίοδος!

Από: Γιώργος Γεωργίου

Η πρωτη μεταγραφική περίοδος για τη ποδοσφαιρκή περίοδο 2021/2022 για Ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές της ΣΤΟΚ αρχίζει στις 7 Αυγούστου 2021 και τελειώνει στις 29 Οκτωβρίου 2021 συμεριλαμβανομένων και των δύο αναφερόμενων ημερομηνιών. 

Η δεύτερη μεταγραφική περίοδος αρχίζει τη 1η Ιανουαρίου 2022 και τελειώνει στις 31 Ιανουαρίου 2022.