ΠΑ.Σ.Π. – ΣυΓΑΠ: “Να επιστρέψουν τα παιδιά στις προπονήσεις!”

Από: Γιώργος Γεωργίου

Την Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2021, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση του Παγκύπριου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών (ΠΑ.Σ.Π.) και του υπό εγγραφή Συνδέσμου Γονέων Ανήλικων Ποδοσφαιριστών (ΣυΓΑΠ), μετά από πρόσκληση του ΣυΓΑΠ για εθιμοτυπική συνάντηση γνωριμίας των δύο πλευρών.

Τον ΠΑ.Σ.Π. εκπροσώπησαν ο εκτελεστικός πρόεδρος Σπύρος Νεοφυτίδης, ο Α’ αντιπρόεδρος Μάριος Χριστοδούλου, ο γενικός γραμματέας Γιώργος Πεγκλής και το μέλος του Δ.Σ. Αντρέας Παναγιώτου. Ο τελευταίος είναι και μέλος του Δ.Σ. του ΣυΓΑΠ.

Τον ΣυΓΑΠ εκπροσώπησαν ο πρόεδρος Νεοκλής Νεοκλέους, ο αντιπρόεδρος Θεόφιλος Νεοφύτου, ο ταμίας Κωνσταντίνος Ψιλογένης, ο υπεύθυνος επαρχιακών επιτροπών Φίλιος Φυλακτού, η υπεύθυνη ισότητας των φύλων Έλενα Παπά, ο υπεύθυνος κοινωνικής ευθύνης Κωνσταντίνος Βιολάρης και το μέλος Μύρια Αρμεύτη.

Από πλευράς ΠΑ.Σ.Π., τονίστηκε ότι θα παράσχουν κάθε στήριξη στον Σύνδεσμο Γονέων Ανήλικων Ποδοσφαιριστών, αφού αναγνωρίζουν ότι η παρουσία τους θα καλύψει ένα κενό που υπάρχει στο χώρο και θα βοηθήσει στην επίλυση των σημαντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ανήλικοι ποδοσφαιριστές. Ο ΠΑ.Σ.Π. στηρίζει τις θέσεις του συνδέσμου, όπως είναι η άμεση επιστροφή των παιδιών στις αθλητικές τους δραστηριότητες.

Στη συνάντηση του ΠΑ.Σ.Π. με τον ΣυΓΑΠ, συμφωνήθηκε όπως πραγματοποιούνται τακτικές συναντήσεις και συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών, για αντιμετώπιση των θεμάτων που ενδέχεται να απασχολούν τους μελλοντικούς ποδοσφαιριστές, με έμφαση στα δικαιώματα των παιδιών.