Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (29/6) η Καταστατική Συνέλευση της ΠΟΑΣΠ. Το AthlitikaPress.com ήταν και πάλι παρών!

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση της ΠΟΑΣΠ σχετικά με τις αποφάσεις της χθεσινής συνέλευσης:

Το Δ.Σ. της ΠΟΑΣΠ ανακοινώνει ότι στην Καταστατική Συνέλευση των μελών της Ομοσπονδίας που πραγματοποιήθηκε σήμερα 29 Ιουνίου 2020 έχουν εξεταστεί οι πιο κάτω εισηγήσεις για τροποποίηση του Καταστατικού της Ομοσπονδίας και λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

Σημειώνεται ότι όλες οι αποφάσεις έχουν παρθεί ομόφωνα από τα δέκα (10) παρόντα σωματεία.

  • Σελ. 7 & 8 – Άρθρο 12.1δ

Να γίνει αλλαγή  σε : Τρόπος  διεξαγωγής Πρωταθλημάτων. Ο τρόπος διεξαγωγής των πρωταθλημάτων της Ομοσπονδίας να αποφασίζεται ανά τετραετία.

Απορρίπτεται .

Σε περίπτωση που οι ομάδες που θα συμμετέχουν στο πρωτάθλημα μιας ποδοσφαιρικής περιόδου είναι δεκατέσσερεις (14) ή λιγότερες τότε το πρωτάθλημα αναγκαστικά θα διεξάγεται σε μία μόνο κατηγορία.

Εγκρίνεται.

Σελ. 13 – Άρθρο 14.β.7ν

Να γίνει αλλαγή σε: ……τρόπους διεξαγωγής των πρωταθλημάτων για τη επόμενη τετραετία.

Απορρίπτεται.

  • Σελ. 11– Άρθρο 14β 1. Συνεδρίες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά …………………………..

Να προστεθεί: και με τηλεδιάσκεψη. Τηλεδιάσκεψη σημαίνει την εξ αποστάσεως λαμβάνουσα χώραν συνεδρία, ήτοι την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των μελών του Δ.Σ. μέσω συστημάτων ήχου, εικόνας ήχου ή ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλων μέσων που παρέχουν οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, νοουμένου ότι ένας έκαστος των μελών που λαμβάνει μέρος στη συνεδρία έχει τη δυνατότητα να ακούει ή να βλέπει και να ακούει όλους τους παρόντες σε κάθε ουσιώδη χρόνο καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίας.

Εγκρίνεται.

  • Εξουσίες Δ.Σ. (Να προστεθεί )

Νοείται ότι το Δ.Σ. δύναται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας που οφείλεται σε εχθροπραξίες, πόλεμο, τρομοκρατικές ενέργειες, επιδημία, σεισμό και καταιγίδα, να λαμβάνει αποφάσεις για αναβολή ή διακοπή των πρωταθλημάτων οι οποίες θα υπόκεινται σε επικύρωση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας.

Εγκρίνεται.

Δείτε φωτογραφίες από την συνέλευση: