Σήμερα (29/6) η Καταστατική Συνέλευση της ΠΟΑΣΠ

Από: Γιώργος Γεωργίου

Την Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί η Καταστατική Συνέλευση της ΠΟΑΣΠ στα γραφεία της στην Πάφο.

Διαβάστε την σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας:

Το Δ.Σ. της ΠΟΑΣΠ καλεί όλα τα σωματεία στην Καταστατική Συνέλευση της Ομοσπονδίας η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 και ώρα 6.00μμ στα γραφεία της Ομοσπονδίας στη Πάφο, οδός Ελευθέριου Βενιζέλου 51, 2ος όροφος, γραφείο 203-204.

Θέματα  της Καταστατικής Συνέλευσης θα είναι το ακόλουθα:

Εισηγήσεις για αλλαγές στο Καταστατικό της Ομοσπονδίας όπως αυτές φαίνονται στο έγγραφο που κατατίθεται από το Δ.Σ. της ΠΟΑΣΠ και το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Κάθε σωματείο δικαιούται να συμμετάσχει στη Συνέλευση με ένα αντιπρόσωπο και ένα παρατηρητή οι οποίοι θα προσκομίσουν απαραίτητα γραπτή εξουσιοδότηση.

Σωματείο το οποίο δεν έχει τακτοποιημένες τις οικονομικές του υποχρεώσεις αποκλείεται από τη συμμετοχή του στη συνέλευση.