Αύριο (27/6) η Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΑΠΟΠ!

Το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 17:00, στο οίκημα του ΑΠΟΠ θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση του σωματείου.

Τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν είναι τα εξής:

1) Έγκριση πρακτικών Γενικής Συνέλευσης της περιόδου 19/20.

2) Λογοδοσία από τον Πρόεδρο του Σωματείου για την περίοδο 19/20.

3) Οικονομική έκθεση από τον Ταμία για την περίοδο 19/20.

4) Εκλογή τριμελούς προεδρείου.

5) Έκθεση ελεγκτών.

6) Διορισμός ελεγκτικού οίκου για έλεγχο των βιβλίων του Σωματείου.

7) Διάφορα.

8) Αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβούλιου.