Το Σάββατο 27 Ιουνίου η Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΑΠΟΠ!

Από: Γιώργος Γεωργίου

Ανακοινώνεται ότι το Σάββατο 27.06.2020 και ώρα 17:00 θα πραγματοποιηθεί στο οίκημα του Α.Π.Ο.Π η Ετήσια Τακτική Γενική συνέλευση του Σωματείου.

Θέματα:

1) Έγκριση πρακτικών Γενικής Συνέλευσης της περιόδου 19/20.

2) Λογοδοσία από τον Πρόεδρο του Σωματείου για την περίοδο 19/20.

3) Οικονομική έκθεση από τον Ταμία για την περίοδο 19/20.

4) Εκλογή τριμελούς προεδρείου.

5) Έκθεση ελεγκτών.

6) Διορισμός ελεγκτικού οίκου για έλεγχο των βιβλίων του Σωματείου.

7) Διάφορα.

8) Αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβούλιου.

Υποψηφιότητες θα υποβάλλονται στον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου μέχρι τις 17:00 της Τετάρτης 24/06/2020.

Πάφος, 10, Ιουνίου, 2020
Γενικός Γραμματέας