Μεγάλος στόχος της διοίκησης του Χάρη Αρκαδίου στη φετινή σεζόν για το σωματείο της Πέγειας είναι όπως γίνει αναδιοργάνωση στα τμήματα των ακαδημιών της ομάδας.

Στα πλαίσια αυτά, η Πέγεια 2014 βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον προπονητή Άγγελο Ευθυμίου για να αναλάβει το πόστο του τεχνικού διευθυντή των ακαδημιών της ομάδας!

Ταυτόχρονα, η διοίκηση της ΠΕΓΕΙΩΤΙΚΗΣ ομάδας βρίσκεται σε συζητήσεις και με άλλα άτομα για περαιτέρω ενίσχυση των αναπτυξιακών της τμημάτων, καθώς στόχος είναι η πρώτη ομάδα της Πέγειας σε λίγα χρόνια να στηρίζεται στα δικά της παιδιά!