Αυτά προνοεί ο νόμος για το Personal Training

Από: Γιώργος Γεωργίου

O ΠΑ.ΣΥ.Π.Ε.Φ.Α.Α εν συνεχεία της έγκρισης που έχει λάβει από τους αρμόδιους φορείς αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών εκγυμνασης 1-1 (Personal Training) σε εξωτερικούς χώρους στην πρώτη φάση των χαλαρωτικών μέτρων ανακοινωνει τα πιο κάτω:

1️⃣ Η ανακοίνωση μας ημερομηνίας 02/05/2020 αφορά ΜΟΝΟ την παροχή υπηρεσιών εκγύμνασης 1-1 (Personal Training) από τους κατα νόμο εγκεκριμένους γυμναστές, και όχι αθλήματα ή εκμάθηση αθλημάτων. Για τα αθλήματα υπεύθυνες είναι οι αντίστοιχες ομοσπονδίες.

2️⃣ Οι υπηρεσίες εκγύμνασης θα πρέπει να παρέχονται σε ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ χώρους, όπως αυτοί ορίζονται απο τον Περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο και τα διατάγματα του (πεζοδρόμους και πεζοδρόμους εντός πάρκων).

3️⃣ Κατα τη διάρκεια της εκγύμνασης διατηρείτε αποστάσεις ασφαλείας (τουλάχιστον 2 μέτρα) από τον ασκούμενό σας και να τηρείτε τα μέτρα ασφάλειας και υγείας σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τα Υπουργεία Υγείας, Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οποιεσδήποτε άλλες οδηγίες που θα εκδοθούν από τα αρμόδια Υπουργεία.
Νοείται ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε σωματική επαφή.

4️⃣ Σχολαστική απολύμανση τυχών εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί, πριν και μετά την εκγυμναση. Καλύτερα να αποφεύγεται η χρήση μεγάλου αριθμού αθλητικού εξοπλισμού, ούτως ώστε να μειώσετε τον κίνδυνο δημιουργίας εστιών μικροβίων.

5️⃣ Ο ασκούμενος καλείται όπως εχει προσωπική πετσέτα κατα τη διάρκεια της γυμναστικής.

6️⃣ Απολυμάνετε τα χέρια σας με αντισηπτικό, τόσο εσείς όσο και ασκούμενος πριν και αμέσως μετά την προπόνηση.

7️⃣ Απαραίτητο να φέρουν μαζί τους αμφότεροι γυμναστής και ασκούμενος ικανοποιητικής ποσότητας αλκοολούχου απολύμαντικού χεριών.

8️⃣ Σε αερόβια άσκηση ή ασκήσεις με κινήση π.χ τροχάδιν, να αποφυγετε να είστε σε σειρά (ο ενας πισω απο τον άλλο).
Η παραταξη πρέπει να είναι σε γραμμή δίπλα δίπλα με ιδιαίτερη προσοχή προς τρίτους.

9️⃣ Συστήνεται η χρήση μάσκας και γαντιών μιας χρήσης από τους γυμναστές. Η μάσκα τοποθετείται με την έναρξη της εργασίας και μετά από σχολαστικό πλύσιμο των χεριών.
Η απόρριψη της μάσκας γίνεται με το πέρας της εργασίας. Μετά την αφαίρεσή της καθαρισμός των χεριών με αλκοολούχο διάλυμα.
Φροντίστε να έχετε μαζί σας σακούλα απορριμάτων με κορδονάκι για όλα τα είδη προστασίας μιας χρήσης (γάντια, μάσκες, μαντιλάκια απολύμανσης κ.α) και κατά την αποχώρηση σας τοποθετήστε την μέσα σε κάδο σκουπιδιών και κλείστε τον.

🔟Η διάρκεια της προπόνησης θα πρέπει να γίνεται μεσα σε πλαίσια εύλογου χρονικού διαστήματος συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου πριν και μετα τη διεξαγωγή της.

1️⃣1️⃣ Η διαδικασία μετακίνησης των συναδέλφων θα γίνεται ανάλογα με το εργασιακό καθεστός του κάθε συναδέλφου συμπληρώνοντας το ανάλογο έντυπο (αυτοτελως εργαζόμενοι, εργοδοτουμενοι κτλ).
Η διακίνηση των ασκούμενων υπόκειται στον συνολικό αριθμό επιτρεπόμενων sms διακίνησης.

🆘️ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ/Ή ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΛΟΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ