Σημαντική ανακοίνωση από τον Ναυτικό Όμιλο Πάφου

Από: Γιώργος Γεωργίου

Ανακοίνωση σχετικά με την Γενική συνέλευση του εξέδωσε ο Ναυτικός Όμιλος Πάφου.

Διαβάστε αναλυτικά:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΑΦΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Ομίλου Πάφου ανακοινώνει στα μέλη του ότι έχουν γίνει αλλαγές στην ημερήσια διάταξη της Γενικής- Εκλογικής Συνέλευσης ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2020.
Μετά από συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου στις 28 Φεβρουαρίου 2020 και μετά από ένσταση η οποία κατατέθηκε από Δικηγορικό Γραφείο για διαγραφές μελών οι οποίες έχουν γίνει τον Δεκέμβριο του 2019, αποφασίστηκε όπως εξεταστούν πρώτα οι διαγραφές και μετέπειτα να καθοριστεί νέα ημερομηνία εκλογών για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο από τα παρόντα μέλη του Ομίλου στην Γενική Συνέλευση ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2020.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Δικαίωμα παρουσίας και άσκησης ψήφου έχουν όλα τα μέλη τα οποία έχουν είδη τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Πιο κάτω η αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης
1. Γενική Συνέλευση (16:30-18:00)
2. Απολογισμός του Προέδρου του Ομίλου
3. Οικονομικός απολογισμός από τον Λογιστή και την Ταμία του Ομίλου
4. Έγκριση απολογισμών από την Γενική Συνέλευση
5. Θέματα που έχουν κατατεθεί γραπτώς μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου 2020
6. Ψηφοφορία Γενικής Συνέλευσης – (18:00-19:30)

ΘΑ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΑΥΣΤΗΡΑ ΤΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΔΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΑΦΟΥ