ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ

Από: Antri Pilea

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων στα γραφεία της στην Λευκωσία:
Διαχειριστή Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus + (Project Coordinator)
Καθήκοντα θέσης:
 • Σχεδιασμός, οργάνωση, συντονισμός, διαχείριση και επίβλεψη για τη σωστή εφαρμογή του προγράμματος, ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις οδηγίες που προκύπτουν από το σχέδιο.
 • Επαφή με τους υπόλοιπους εταίρους του προγράμματος και με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη σωστή υλοποίηση του προγράμματος
 • Υποβολή αιτήσεων σε νέα Ευρωπαϊκά προγράμματα
 • Υποβολή περιοδικών εκθέσεων για την πορεία των προγραμμάτων στην Διεύθυνση ή/και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΚ
Απαιτούμενα Προσόντα:
 • Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής
 • Πτυχίο ΑΕΙ με αντικείμενο τη Διοίκηση (Management) ή άλλο συναφές αντικείμενο
 • Τουλάχιστον 7 χρόνια αποδεδειγμένη μεταπτυχιακή εργασιακή εμπειρία στη διαχείριση, παρακολούθηση και υποβολή έργων επιχορηγούμενων από την ΕΕ
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή ικανότητα συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας και με τρίτους
 • Οργανωτικότητα, προσοχή στη λεπτομέρεια, υπευθυνότητα, καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, ομαδικό πνεύμα, ικανότητα για ανεξάρτητη εργασία, τήρηση προθεσμιών
 • Μεταπτυχιακό με αντικείμενο Διοίκηση (management) ή άλλο συναφές αντικείμενο θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
Βοηθό λειτουργό προώθησης και προβολής Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ (Assistant Project promoter)
Καθήκοντα θέσης:
 • Προώθηση και προβολή του Ευρωπαϊκού προγράμματος και της εμπλοκής της ΚΟΚ και των άλλων φορέων σε αυτό
 • Σχεδιασμός, οργάνωση, συντονισμός, διαχείριση και επίβλεψη των εκστρατείων επικοινωνίας, εκθέσεων και διαφημιστικών εκδηλώσεων
 • Ετοιμασία χορηγικών παρουσιάσεων και εξεύρεση χορηγών για προγράμματα που λειτουργεί η ΚΟΚ
 • Οργανωτικότητα, προσοχή στη λεπτομέρεια, υπευθυνότητα, καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, ομαδικό πνεύμα, ικανότητα για ανεξάρτητη εργασία, τήρηση προθεσμιών
 • Ότι άλλα σχετικά με την θέση καθήκοντα, ανατεθούν από την Διεύθυνση ή το ΔΣ της ΚΟΚ
Προσόντα:
 • Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια αποδεδειγμένη μεταπτυχιακή εργασιακή εμπειρία στον τομέα μάρκετινγκ, αθλητικού μάνατζμεντ ή άλλο συναφή τομέα
 • Προηγούμενη οργανωτική εμπειρία από αθλητικές διοργανώσεις ή αθλητικά events
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. Επιπρόσθετες ξένες γλώσσες, θα θεωρηθούν πλεονέκτημα
 • Πτυχίο ΑΕΙ με αντικείμενο το Μάρκετινγκ, Sports management ή άλλο συναφές αντικείμενο
 • Άριστη γνώση στην ετοιμασία χορηγικών προτάσεων και παρουσιάσεων
 • Οργανωτικότητα, προσοχή στη λεπτομέρεια, υπευθυνότητα, καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, ομαδικό πνεύμα, ικανότητα για ανεξάρτητη εργασία, τήρηση προθεσμιών
 • Μεταπτυχιακό με αντικείμενο Μάρκετινγκ, Sports management ή άλλο συναφές αντικείμενο θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
Στην αίτηση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή.
Οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικώς στα γραφεία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης στην διεύθυνση Αμφιπόλεως 21 Στρόβολος, 2025, Λευκωσία, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected], το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2020 στις 12.00.
Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες αναφορικά με την παρακαλούμε όπως αποσταλούν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected]ll.org.cy