Σύντομα Σχολή Διαιτησίας / Εποπτών Τένις

Από: Antri Pilea

Η Ομοσπονδία Αντισφαίρισης Κύπρου, σε συνεργασία με την Κυπριακή Επιτροπή Διαιτησίας και Επιδιαιτητών Τένις, διοργανώνουν σχολή για διαιτητές και επόπτες γραμμών τένις επιπέδου 1 (Level 1, Officiating School).
Η σχολή θα γίνει στην Λευκωσία 10-12/1/2020 και αποτελείται από τρεις ενότητες:
1. Θεωρία και κανονισμοί (Rules και Regulations)
2. Πρακτική εξάσκηση για διαιτητές και καθήκοντα διαιτητών
3. Πρακτική εξάσκηση για επόπτες γραμμών και καθήκοντα εποπτών γραμμών
Εκπαιδευτές στο σεμινάριο θα είναι οι κ.κ. Γιώργος Βασιλειάδης (White Badge Referee), Zarco Popovic (White Badge Referee), και Γαβριήλ Πανής.
Επιτυχόντες στις εξετάσεις θα είναι κάτοχοι του Εθνικού Διπλώματος (Level 1) για διαιτητές καρέκλας και εποπτών γραμμών, και θα μπορούν να διαιτητεύσουν σε Εθνικά πρωταθλήματα Τένις που διοργανώνει η Ομοσπονδία Αντισφαίρισης Κύπρου.
Το δικαίωμα συμμετοχής είναι 30€ και η τελευταίαημερομηνία παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής η 7η Ιανουαρίου. Η υποβολή αιτήσεων μπορεί να γίνεται μέσω fax (22668016) ή μέσω e-mail : [email protected]
Πληροφορίες και εγγραφές : www.tennis.com.cy, Γ. Βασιλειάδης (99200500),
Γ. Πανής (99610322)