Πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή η πρώτη επίσημη συνάντηση των Καθηγητών φυσικής αγωγής και Αθλητισμού Πάφου στο Αμφιθέατρο των επαρχιακών γραφείων της ΣΕΚ Πάφου.

Στην συνάντηση συζητήθηκαν τα εξής θέματα:

1) Η απουσία των γυμναστών από τα Δημοτικά σχολεία που έχει ως αποτέλεσμα:

α) Την αύξηση της παχυσαρκίας ανάμεσα στα παιδιά.

β) Μη μετάδοση και εκμάθηση όλων των αθλημάτων στα παιδιά.

γ) Απώλεια πολλών παιδιών που έχουν ταλέντο σε διάφορα αθλήματα.

2) Το γεγονός ότι στον τομέα του “Fitness” έχουν εισχωρήσει άτομα ανειδίκευτα που αντικαθιστούν τον ρόλο του πτυχιούχου γυμναστή. Συζητήθηκαν τρόποι ούτως ώστε να μπει ένας φραγμός σ’ αυτό το μείζον και επικίνδυνο για την υγεία όσων αθλούνται θέμα.

3) Αναλύθηκαν οι δράσεις και οι στόχοι του ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ.