Η ΚΟΠ ανακοίνωσε την λειτουργία Ηλεκτρονικής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, στο πλαίσιο της προσπάθειας της για συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει στα συμβαλλόμενα με αυτήν μέρη, ανακοινώνει τη λειτουργία της Ηλεκτρονικής Εκπαιδευτικής της Πλατφόρμας στη διεύθυνση https://footballacademy.cfa.com.cy/

Η πλατφόρμα θα χρησιμοποιείται από την Σχολή Προπονητών της ΚΟΠ και την Ακαδημία Διαιτησίας καθώς και για την εκπαίδευση του προσωπικού της ΚΟΠ αλλά και των Σωματείων.

Ήδη, μέσω της πλατφόρμας έχει αρχίσει η εκπαίδευση των νέων Παρατηρητών Αγώνων.

Στόχος της ΚΟΠ είναι μέσω της πλατφόρμας, να προσφέρει επαγγελματική, αναγνωρισμένη εκπαίδευση σε προπονητές, διαιτητές, παρατηρητές και σε άλλους επαγγελματίες του χώρου του ποδοσφαίρου και να ενισχύσει τις δεξιότητες του ποδοσφαιρικού εργατικού δυναμικού.

Η πλατφόρμα έχει ετοιμαστεί από το Τμήμα Πληροφορικής της Ομοσπονδίας.