Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την οργάνωση και διεξαγωγή Διεθνών Αγώνων Ποδηλασίας στην Κύπρο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα αναλάβουν τους πιο κάτω αγώνες για την αγωνιστική περίοδο 2019 – 2020, και οποιουσδήποτε άλλους αγώνες που η Ομοσπονδία ήθελε αποφασίσει για τα ίδια έτη ή μετέπειτα.

Sunshine Cup (MTB)

Α. Αυξέντεια 4 ημέρες Κατηγορίας HC

Β. Αμαθούντα ή Βορόκλινη Κατηγορίας C1

Ο διοργανωτής θα πρέπει να έχει εμπειρία ως προς την διεξαγωγή τέτοιων αγώνων.

Όροι και προδιαγραφές είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στο γραφείο της Κ.Ο.ΠΟ.

Οι προσφορές να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο email ccf@cytanet.com.cy το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2018.