Πραγματοποιήθηκε τη Τρίτη 31 Ιουλίου 2018 με επιτυχία η Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΠΟΑΣΠ.

Κατά τη διάρκεια της Ε.Γ.Σ. η οποία έλαβε χώρα στα γραφεία της Ομοσπονδίας ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σάββας Παυλικκάς παρουσίασε την έκθεση πεπραγμένων για τη ποδοσφαιρική περίοδο 2017/2018.

Ακολούθως παρουσιάστηκε προς τα μέλη η Έκθεση Ελεγκτών και οι Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2017.

Ακολούθησε συζήτηση και οι δύο εκθέσεις τέθηκαν προς έγκριση από τα μέλη και εγκρίθηκαν ομόφωνα.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε προς τα μέλη προσχέδιο της εγκυκλίου για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο 2018/2019.

Μετά από συζήτηση η εγκύκλιος εγκρίθηκε με μικρές διαφοροποιήσεις.

Αποφασίστηκαν σχετικά οι πιο κάτω ημερομηνίες:

  • 28 Αυγούστου 2018 – τελευταία μέρα δήλωση συμμετοχής στα πρωταθλήματα.
  • 3 Σεπτεμβρίου 2018 – κλήρωση πρωταθλημάτων
  • 30 Σεπτεμβρίου 2018 – Αγώνας για την Ασπίδα ΠΟΑΣΠ
  • 6-7 Οκτωβρίου 2018 – Έναρξη πρωταθλήματος Α΄ κατηγορίας
  • 10-11 Νοεμβρίου 2018 – Έναρξη πρωταθλήματος Β΄ κατηγορίας
  • 7 Απριλίου 2019 – Τελικός Κυπέλλου

Μετά το πέρας της συνέλευσης το Δ.Σ. δεξιώθηκε όλους τους παρευρισκόμενους.

Από το Δ.Σ. ΠΟΑΣΠ